Gigantické kresby Petry Doležalové Troyn

Galerii kritiků v Paláci Adria v Jungmannově ulici v Praze zaplnila na počátku května multimediální prostorová instalace česko-australské umělkyně Petry Doležalové Troyn, jíž vévodí její velkoformátové, dalo by se říci „gigantické kresby“ složitě se rozrůstajících a proplétajících organických tkání.

Však také autorka dala výstavě název „Code Gigas“ odkazující na největší iluminovanou rukopisnou knihu světa známou pod názvem „Codex Gigas“ nebo také „Ďáblova bible“, která byla vytvořena kolem roku 1299 v prostředí malého benediktinského kláštera v Podlažicích u Chrudimi. 

Hlavním exponátem výstavy je velkoformátová kresba srdeční tkáně, jež je nejen pokusem o ztvárnění lidského srdce jako důležitého orgánu s fyziologickou funkcí, ale i jako centra duchovnosti. Symbolizuje boj světla a tmy uvnitř člověka, zápas lidské duše se zlem, představujícím bolest, nemoc nebo utrpení. 

O několik slov o autorce – Petře Doležalové Troyn požádal na vernisáži Karel Oujezdský kurátora výstavy Františka Kowolowského.