Narodila jsem se v Brně (1967), kde jsem vystudovala Střední umělecko-průmyslovou školu v oboru grafika (1985) pod vedením profesora Dalibora Chatrného. Po absolvování středoškolského studia jsem se opakovaně snažila o přijetí na Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze, ale vzhledem k negativnímu postoji mé rodiny k socialistickému zřízení v tehdejším Československu jsem nebyla přijata. Byla jsem tudíž nucena podřídit svůj život možnostem, které se mi v té době nabízely. Po dosažení pedagogického studia na brněnské fakultě J. E. Purkyně (1989) jsem se stala kvalifikovanou učitelkou výtvarného oboru na ZUŠ Šlapanice, Mokrá u Brna a ZUŠ Charbulova. Moje praxe učitelky trvala bezmála 10 let. V průběhu tohoto období jsem zrealizovala několik úspěšných výstav žákovských prací, které vznikly pod mým vedením (1995, 1997, 1998, 1999). Vedle toho jsem od roku 1997 soukromě podnikala v užité grafice. Tehdejší spolupráce s brněnským Magistrátem, hotelem Continental Brno, Grand hotelem BRNO a mnoha dalšími firmamy mně umožnila řadu realizací.

 V roce 1998 a 1999 jsem podnikla soukromou cestu na Nový Zealand a do Austrálie. V roce 2000 jsem odcestovala do Adelaide v Jižní Austrálii, kde dočasně žiji a pracuji. Zde jsem také vystudovala Vysokou školu umění a architektury (School of Arts and Architecture, University of South Australia) v ateliéru kresby a následně ukončila magisterské studium v ateliéru grafických technik. Po ukončení výtvarných studií jsme absolvovala roční pedagogické studium (University of South Australia), jež mě umožnilo vstoupit do australských střednich škol jako kvalifikovaný pedagog v oboru výtvarného umění. Nyní pracuji jako profesorka výtvarných technik na střední škole (Para Hills High School) a příležítostně jako asistentka na Vysoké škole umění a architektury Jižní Austrálie v oboru grafika.

Úspěšné období mého života v Austrálii, bohaté na řadu ocenění ve výtvarné oblasti, začalo rokem 2006. Třikrát jsem obdržela cenu rektora University Jižní Austrálie, jsem členkou Mezinárodní akademické organizace Golden Key International (pro Jižní Pacifik a Asii), která mi udělila cenu za výjmečné výsledky ve vizuální výtvarné tvorbě v letech 2006 a 2007. V témže roce jsem vyhrála soutěž v realizaci plakátu a reklamních tiskovin s fotografií mého výtvarného objektu s názvem Hair Dumpling (2006), jež byl posléze publikován v australském mezistátním výtvarném časopisu ART Monthly (prosinec 2007). Následná ocenění (Eckesley’s Award Australia, Price of SASA) se týkala kreseb a výtvarného projektu, rámující svým obsahem problém emigrace, kterým se zabývám doposud (via website „Project“). Projekt obsahuje soubor kreseb, tisků, objektů a instalací s využitím experimentálních materiálů jako např. igelit, textil, horké lepidlo, lidské vlasy nebo vosk.

Vystavovala jsme na různých místech (na Novém Zealandu, v Austrálii, v posledních letech opakovaně v České republice).

1999 Nikau Gallery Wellington, New Zealand;

2008 Peppers Street Gallery, Adelaide, South Australia;

2009 Port Jackson Press, Victoria, Australia;

2009, 2010, 2011 CPM National Print Awards, NSW, Australia;

2010 Dům umění města Brna, Galerie G99 Dům pánů z Kunštátu , Česká republika;

2012 Galerie výtvarných kritiků a teoretiků, Palác Adria, Praha 1, Česká republika.